Demping

Dempen betekent in feite het omzetten van kinetische energie (b.v. trillingen) in een andere vorm van energie. Het dempende effect van thermoplastisch rubber wordt bereikt door interne demping. Wanneer TPE wordt samengedrukt, wrijven de moleculen tegen elkaar. Op die manier worden de moleculen verhit en wordt de kinetische energie omgezet in warmte.

Breidenbach biedt u een oplossing voor dempingselementen door zachte materialen te verwerken. Afhankelijk van uw toepassing en relevante factoren zoals temperatuur, elektriciteit en het medium, kiezen wij het optimale materiaal voor uw product.

TPE-soorten gedragen zich verschillend wanneer ze worden samengedrukt of wanneer ze naar hun oorspronkelijke vorm terugkeren. Bij de keuze van een materiaal letten wij daarom op de compressieset.

Aangezien wij TPE verwerken door middel van spuitgieten, kunnen wij een grote vormvrijheid bieden. Dit betekent dat een dempende inlage bijna altijd in een product kan worden verwerkt. Met de hulp van onze ontwerpers, kunnen wij u helpen met het ontwerp.